ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 48) 20 ก.ย. 65
ขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 200) 06 ก.ค. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 223) 16 มิ.ย. 65
ประกาศ รับสมัครครูต่างชาติ (อ่าน 279) 19 พ.ค. 65
การจัดที่เรียนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 723) 08 เม.ย. 65
การนิเทศติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ใหำกำลังใจในการเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (onsite) (อ่าน 678) 23 พ.ย. 64
ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสรับรางวัลยกย่องเชิดขูเกียรติ รองผู้อำนายการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 586) 13 พ.ย. 64
ประชุม (อ่าน 555) 12 พ.ย. 64
มอบของขวัญและให้กำลังใจครูและบุคคลากร (อ่าน 590) 11 พ.ย. 64
ตัวแทนรถบัส - รถตู้ ประชุมเตรียมพร้อมการเปิดเรียนแบบ onsite (อ่าน 639) 11 พ.ย. 64
ประชุมเรื่องการเตรียมพื้นที่สำหรับโครงการ (อ่าน 499) 09 พ.ย. 64
งานวันคล้ายวันเกิด คุณหญิงลักขณา แสงสนิท (อ่าน 495) 06 พ.ย. 64