เพลงโรงเรียน
ธงน้ำเงิน
มาร์ชบดินทรสี่
บดินทรสี่แดนสวรรค์
บดินทรสี่สง่างาม
รำวงบดินทรสี่
จุลมงกุฎ
พระเกี้ยวงาม
ดั่งผืนผ้าสีขาว
เธอกับฉัน
หลอมดวงใจ
เพื่อนเอย
ลาแล้วบดินทรสี่