ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษของโรงเรียนในเครือบดินทรเดชาระเบียบว่าด้วยการลงโทษของโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา


 
ประเภทความผิด ลักษณะของการกระทำผิด การลงโทษ การติดตามแก้ไข
1. การแต่งกาย 1.1 มีหรือใช้เครื่องประดับมีค่าหรือไม่เหมาะสมต่อการเป็นนักเรียน ตัดไม่เกิน 5 คะแนน ยึดและเชิญผู้ปกครองมารับคืนภายใน 7 วัน ถ้าเกินจากนี้ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ
  1.2 ผิดระเบียบเกี่ยวกับการแต่งกายทุกประเภท ตัดไม่เกิน 5 คะแนน ให้โอกาสแก้ไข 1 วัน
  1.3 ทรงผมผิดระเบียบแก้ไขได้ เช่น ซอย ต่อผม กัดหรือเคลือบสีผม โกนผม ตักเตือน ให้โอกาสแก้ไข 1 วัน
  1.4 ทรงผมผิดระเบียบแก้ไขยาก เช่น ซอย กัดหรือเคลือบสีผม โกนผม ตัดไม่เกิน 20 คะแนน รายงานตัวตามกำหนดเพื่อแก้ไขแจ้งผู้ปกครองรับทราบ
  1.5 ไม่ประดับเข็ม (ม.ปลาย) ตัดไม่เกิน 5 คะแนน ให้แก้ไขทันที
2. การเรียน 2.1 มาโรงเรียนสายโดยไม่มีเหตุจำเป็น ตัดไม่เกิน 5 คะแนน มาสายมากกว่า 5 ครั้ง เชิญผู้ปกครองมารับทราบ
  2.2 หนีแถว หรือหนีการประชุม หนีการเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ตัดไม่เกิน 10 คะแนน แจ้งผู้ปกครองรับทราบ
  2.3 หนีเรียน (ไม่เข้าเรียน) ตัดไม่เกิน 10 คะแนน เชิญผู้ปกครองรับทราบ
  2.4 หนีเรียน (หนีออกนอกบริเวณโรงเรียน) - ทำทัณฑ์บน
- ตัดไม่เกิน 20 คะแนน
เชิญผู้ปกครองรับทราบ
  2.5 ใช้เครื่องมือสื่อสารและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดในเวลาเรียนและในเวลาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ตัดไม่เกิน 20 คะแนน ยึดและเชิญผู้ปกครองมารับคืนภายใน 7 วัน
  2.6 ไม่มีอุปกรณ์การเรียน ไม่นำกระเป๋ามาโรงเรียน - ตักเตือน
- ตัดไม่เกิน 5 คะแนน
แจ้งครูที่ปรึกษาติดตามพฤติกรรม
  2.7 ก่อความรำคาญในห้องเรียน - ตักเตือน
- ตัดไม่เกิน 5 คะแนน
แจ้งครูที่ปรึกษาติดตามพฤติกรรม
  2.8 เล่นบนอาคารเรียน ตัดไม่เกิน 5 คะแนน ถ้ามีอุปกรณ์การเล่นให้ยึด
  2.9 กระทำความผิดในการสอบหรือทุจริตในการสอบ - ทำทัณฑ์บน
- ตัดไม่เกิน 30 คะแนน
เชิญผู้ปกครองรับทราบ
3. เกี่ยวกับความประพฤติ 3.1 แสดงวาจาล้อเลียน ส่อเสียด ด่าทอ และใช้คำหยาบ - ตักเตือน
- ตัดไม่เกิน 5 คะแนน
แจ้งครูที่ปรึกษาติดตามพฤติกรรม
  3.2 ใช้วาจาก้าวร้าวต่อบุคคลอื่น ตัดไม่เกิน 10 คะแนน เชิญผู้ปกครองรับทราบและหาทางแก้ไข
  3.3 แสดงท่าล้อเลียน ส่อเสียด ข่มขู่ อาฆาต เพื่อให้เกิดความกลัวหรือประสงค์ร้าย ตัดไม่เกิน 20 คะแนน เชิญผู้ปกครองรับทราบเพื่อร่วมแก้ไข
  3.4 มีพฤติกรรมข่มขู่ เพื่อเรียกร้องทรัพย์สินอื่นใด ตัดไม่เกิน 30 คะแนน เชิญผู้ปกครองรับทราบเพื่อร่วมแก้ไข
  3.5 แสดงกิริยาตามข้อ 3.1, 3.2, 3.3 ต่อครู - ทำทัณฑ์บน
- ตัดไม่เกิน 30 คะแนน
เชิญผู้ปกครองรับทราบเพื่อร่วมแก้ไข
  3.6 อยู่ร่วมเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท (เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าเข้าไปเพื่อระงับเหตุนั้น) ตัดไม่เกิน 30 คะแนน เชิญผู้ปกครองรับทราบเพื่อร่วมแก้ไข
  3.7 พกพาอาวุธหรือสิ่งของซึ่งอาจใช้เป็นอาวุธเข้ามาในโรงเรียน

      - หากอาวุธดังกล่าวเป็นอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด
- ตัดไม่เกิน 30 คะแนน


- ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล
- ยึดอาวุธ
- เชิญผู้ปกครองรับทราบ

- เชิญผู้ปกครองรับทราบมติของคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล
  3.8 ร่วมทะเลาะวิวาทหรือยุยงส่งเสริมให้เกิดการทะเลาะวิวาท      - หากการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นภายนอกโรงเรียน

      - หากมีอาวุธหรือพกพาอาวุธเข้ามาในเหตุการณ์
- ทำทัณฑ์บน
- ตัดไม่เกิน 40 คะแนน
- ผู้ปกครองรับไปทำกิจกรรม

- ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล

- ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล
เชิญผู้ปกครองรับทราบเพื่อร่วมแก้ไข


เชิญผู้ปกครองรับทราบมติของคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล

เชิญผู้ปกครองรับทราบมติของคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล
  3.9 ทำร้ายจิตใจผู้อื่นให้ได้รับความอับอายหรือเสียชื่อเสียง - ตักเตือน
- ตัดไม่เกิน 20 คะแนน
แจ้งครูที่ปรึกษาติดตามพฤติกรรม
  3.10 ทำร้ายร่างกายหรือร่วมรุมทำร้ายผู้อื่น - ทำทัณฑ์บน
- ตัดไม่เกิน 40 คะแนน
เชิญผู้ปกครองรับทราบมติของคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล
  3.11 ทำร้ายร่างกายหรือร่วมรุมทำร้ายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ - ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล เชิญผู้ปกครองรับทราบมติของคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล
  3.12 จัดทำเผยแพร่หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งคลิปวีดีโอที่ผิดกฏหมายหรือผิดศีลธรรมอันดีงาม - ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล เชิญผู้ปกครองรับทราบมติของคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล
4. พฤติกรรมทางเพศ 4.1 พกพาเอกสาร สื่อที่ส่อลักษณะลามกอนาจาร ตัดไม่เกิน 20 คะแนน เชิญผู้ปกครองรับทราบเพื่อร่วมกันแก้ไข
  4.2 แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมทางเพศ - ทำทัณฑ์บน
- ตัดไม่เกิน 30 คะแนน
เชิญผู้ปกครองรับทราบ (ในกรณีทำซ้ำ)
  4.3 กระทำอนาจาร - ทำทัณฑ์บน
- ตัดไม่เกิน 40 คะแนน
เชิญผู้ปกครองรับทราบ
  4.4 อยู่ในที่ลับตาสองต่อสองในลักษณะชู้สาว - ทำทัณฑ์บน
- ตัดไม่เกิน 40 คะแนน
เชิญผู้ปกครองรับทราบ
  4.5 มีพฤติกรรมทางเพศถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล เชิญผู้ปกครองรับทราบเพื่อแก้ไข
5. อบายมุขและสิ่งเสพติด 5.1 เข้าไปในแหล่งอบายมุขหรือสถานที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน ตัดไม่เกิน 20 คะแนน เชิญผู้ปกครองรับทราบ
  5.2 มีอุปกรณ์การพนันหรือเล่นการพนัน หรือเข้าไปอยู่ในแหล่งที่เล่นเกมส์การพนัน - ทำทัณฑ์บน
- ตัดไม่เกิน 30 คะแนน
เชิญผู้ปกครองรับทราบเพื่อแก้ไข
  5.3 สูบหรือมีบุหรี่ไว้ในครอบครอง รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้เสพ - ทำทัณฑ์บน
- ตัดไม่เกิน 30 คะแนน
เชิญผู้ปกครองรับทราบ
  5.4 ดื่มหรือมีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือมึนเมา - ทำทัณฑ์บน
- ตัดไม่เกิน 30 คะแนน
เชิญผู้ปกครองรับทราบ
  5.5 เสพหรือมีสิ่งเสพติดในครอบครอง รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้เสพ - ทำทัณฑ์บน
- ตัดไม่เกิน 40 คะแนน
เชิญผู้ปกครองรับทราบเพื่อแก้ไข
  5.6 จำหน่ายยาเสพติดหรือสิ่งเสพติด ดำเนินการตามกฏหมาย เชิญผู้ปกครองรับทราบมติของคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล
6. เกี่ยวกับทรัพย์สิน 6.1 ทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นและสาธารณะสมบัติเสียหาย ตัดไม่เกิน 30 คะแนน เชิญผู้ปกครองรับทราบและชดใช้ค่าเสียหาย
  6.2 นำทรัพย์สินของผู้อื่นไปใช้โดยพลการ ตัดไม่เกิน 30 คะแนน หากเสื่อมสภาพต้องชดใช้
  6.3 ขีดเขียนหรือทำให้เกิดความเสียหายใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนรวม ตัดไม่เกิน 20 คะแนน เชิญผู้ปกครองรับทราบร่วมแก้ไขหรือชดใช้ราคา
  6.4 ยักยอกทรัพย์, ลักทรัพย์, ฉ้อโกงทรัพย์, กรรโชกทรัพย์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล เชิญผู้ปกครองรับทราบมติของคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล
7. เกี่ยวกับความสะอาดและการใช้อาคาร 7.1 นำอาหารและอุปกรณ์รับประทานออกนอกโรงอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต - ตักเตือน
- ตัดไม่เกิน 5 คะแนน
แจ้งครูที่ปรึกษาติดตามพฤติกรรม
  7.2 ไม่เก็บภาชนะหลังรับประทานอาหารเสร็จแล้ว - ตักเตือน
- ตัดไม่เกิน 5 คะแนน
แจ้งครูที่ปรึกษาติดตามพฤติกรรม
  7.3 รับประทานอาหารบนอาคารเรียน - ตักเตือน
- ตัดไม่เกิน 10 คะแนน
แจ้งครูที่ปรึกษาติดตามพฤติกรรม
  7.4 ทำให้เกิดความสกปรกหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ตัดไม่เกิน 10 คะแนน ต้องแก้ไขให้อยู่ในสภาพคงเดิมหรือชดใช้ราคา
  7.5 ขึ้นและลงอาคารนอหเหนือจากเวลาที่กำหนดโดยไม่ได้รับอนุญาต - ตักเตือน
- ตัดไม่เกิน 5 คะแนน
แจ้งครูที่ปรึกษาติดตามพฤติกรรม
  7.6 ยื่นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออกนอกช่องลมตามอาคารหรือเล่นโหนราวบันได อาจก่อให้เกิดอัตราย ตัดไม่เกิน 10 คะแนน แจ้งครูที่ปรึกษาติดตามพฤติกรรม
  7.7 ออกไปนอกอาคารตามกันสาดของอาคารเรียน - ทำทัณฑ์บน
- ตัดไม่เกิน 30 คะแนน
แจ้งครูที่ปรึกษาติดตามพฤติกรรม
8. เกี่ยวกับเอกสาร 8.1 ปลอมแปลงลายเซ็นผู้อื่น - ทำทัณฑ์บน
- ตัดไม่เกิน 30 คะแนน
เชิญผู้ปกครองรับทราบ
  8.2 แก้ไขเอกสารของโรงเรียน ผู้ปกครองหรือบุคคลอื่น หรือทำเอกสารปลอม - ทำทัณฑ์บน
- ตัดไม่เกิน 30 คะแนน
เชิญผู้ปกครองรับทราบ
  8.3 นำเอกสารที่โรงเรียนออกให้ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามที่โรงเรียนมอบหมาย - ทำทัณฑ์บน
- ตัดไม่เกิน 30 คะแนน
เชิญผู้ปกครองรับทราบ
  8.4 ปกปิดการติดต่อระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนด้วยประการใด ๆ หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ตัดไม่เกิน 30 คะแนน เชิญผู้ปกครองรับทราบ
9. เกี่ยวกับยานพาหนะ นำยานพาหนะส่วนตัว เช่น รถยนต์ ฯลฯ มาโรงเรียน ตัดไม่เกิน 20 คะแนน เชิญผู้ปกครองรับทราบเพื่อร่วมกันแก้ไข
10. เกี่ยวกับชื่อเสียงของโรงเรียน 10.1 เดินรับประทานอาหารหรือส่งเสียงดังในที่สาธารณะ - ตักเตือน
- ตัดไม่เกิน 5 คะแนน
แจ้งครูที่ปรึกษาติดตามพฤติกรรม
  10.2 พูด เขียน หรือกระทำการในสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของโรงเรียน - ทำทัณฑ์บน
- ตัดไม่เกิน 30 คะแนน
เชิญผู้ปกครองรับทราบ
  10.3 ให้หรือยินยอมให้ผู้อื่นสวมเครื่องแบบของโรงเรียน - ทำทัณฑ์บน
- ตัดไม่เกิน 30 คะแนน
เชิญผู้ปกครองรับทราบ
  10.4 กระทำการใด ๆ ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียนอย่างร้ายแรง มติของคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล เชิญผู้ปกครองรับทราบมติของคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล
11. เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสังคมออนไลน์ ในทางเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของโรงเรียนและผู้อื่น กระทำการใด ๆ ที่เสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียนและผู้อื่น โดยการใช้สังคมออนไลน์ เช่น
- Facebook
- World Wide Web
- Line
ฯลฯ
- ตักเตือน
- ตัดคะแนนไม่เกิน 30 คะแนน
- ทำทัณฑ์บน
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มติของคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งครูที่ปรึกษาติดตามพฤติกรรม
เชิญผู้ปกครองรับทราบ
เชิญผู้ปกครองรับทราบ
เชิญผู้ปกครองรับทราบมติของคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล
12. ความผิดที่อยู่ในการพิจรณาของคณะกรรมการ ความผิดอื่นที่มิได้ระบุไว้โดยชัดแจ้ง อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ตามมติคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล