เอกสารงานวัดผล
font thaisabun
เนื่องจากไฟล์ต้นฉบับของงานวัดผล ใช้ font thaisarabun psk  สำหรับคุณครูท่านใดไม่มี สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 174.41 KB
คู่มือการติดตั้ง font สำหรับ win 7 และ XP
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 242.47 KB
วิธีแตกไฟล์ rar
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.39 KB
คู่มือการใช้งานระบบ @school
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ตารางสอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 893.39 KB
ตารางสอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 931.5 KB
ตารางสอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 972.59 KB
ตารางสอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 942.05 KB
ตารางสอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.34 MB
ตารางสอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 958.7 KB