ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ผลการจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 63
ประกาศ ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
กำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
การยื่นความจำนงขอให้จัดสรรที่เรียน ชั้น ม.1
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว ประเภทห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว ประเภทห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว ประเภท ห้องเรียนทั่วไป รอบความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว ประเภท ห้องเรียนพิเศษ (รอบ 2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว ประเภท ห้องเรียนทั่วไป รอบความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 63
ขั้นตอนการปฏิบัติตนในวันสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ทุกประเภท ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 63
เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 63
ระบบรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 63
เพจ Facebook ข้อมูลการเดินรถรับ - ส่ง นักเรียน บ.ด. ๔
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 63
ประกาศกำหนดการรับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 63
เลื่อนการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ห้องเรียนพิเศษ ม.1
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 63
ประกาศ รายชื่อนักเรียน ม.3 (เดิม) ที่มีสิทธิ์ศึกษาต่อชั้น ม.4
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 63
เปิดระบบแจ้งความจำนง เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 63
แผ่นพับรับนักเรียน ห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 63