ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียน เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 89) 03 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนเรียนดีเรียนฟรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 102) 27 ธ.ค. 65
ประกาศ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 387) 28 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 562) 16 มิ.ย. 65
ประกาศ รับสมัครครูต่างชาติ (อ่าน 589) 19 พ.ค. 65
การจัดที่เรียนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1084) 08 เม.ย. 65
การนิเทศติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ใหำกำลังใจในการเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (onsite) (อ่าน 966) 23 พ.ย. 64
ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสรับรางวัลยกย่องเชิดขูเกียรติ รองผู้อำนายการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 868) 13 พ.ย. 64
ประชุม (อ่าน 832) 12 พ.ย. 64
มอบของขวัญและให้กำลังใจครูและบุคคลากร (อ่าน 872) 11 พ.ย. 64
ตัวแทนรถบัส - รถตู้ ประชุมเตรียมพร้อมการเปิดเรียนแบบ onsite (อ่าน 912) 11 พ.ย. 64
ประชุมเรื่องการเตรียมพื้นที่สำหรับโครงการ (อ่าน 742) 09 พ.ย. 64
งานวันคล้ายวันเกิด คุณหญิงลักขณา แสงสนิท (อ่าน 741) 06 พ.ย. 64