ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ประกาศ ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เรื่อง ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
>>> สพม.2 ได้พิจารณาจัดที่เรียนให้นักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
>>> ทั้งนี้ ให้นักเรียนลำดับที่ 27 ถึง 75 ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้ ไปรายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ในเวลา 9.00 น. - 12.00 น. เท่านั้น หากไม่ไปรายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และประสงค์จะหาที่เรียนด้วยตนเอง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 931 ครั้ง