ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ประกาศกำหนดการรับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์


โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ มีกำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 เอกสารหลักฐานการสมัครให้อ้างอิงตามประกาศเดิมของโรงเรียน โดยโรงเรียนจะแจ้งขั้นตอนการสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งผ่านเพจโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ และเว็บไซต์โรงเรียน www.bodin4.ac.th
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2563,14:38   อ่าน 2047 ครั้ง