การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Adobe Acrobat Document กิจกรรมการประเมิน ITA   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 338.55 KB
Adobe Acrobat Document กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 289.51 KB
Adobe Acrobat Document กิจกรรมส่งเสริมบริษัทสร้างการดี   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 344.4 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.05 MB