การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189.21 KB