สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Adobe Acrobat Document สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.38 KB
Adobe Acrobat Document สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.99 KB
Adobe Acrobat Document สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.94 KB
Adobe Acrobat Document สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.49 KB
Adobe Acrobat Document สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.07 KB
Adobe Acrobat Document สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.62 KB
Adobe Acrobat Document สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.1 KB
Adobe Acrobat Document สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.91 KB
Adobe Acrobat Document สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎคม 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.13 KB
Adobe Acrobat Document สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.56 KB