ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

Adobe Acrobat Document รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือน กรกฎาคม 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 559.14 KB
Adobe Acrobat Document รายงานสรุปสถิติการเข้าใช้ห้องสมุด   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 627.94 KB
Adobe Acrobat Document การเข้าใช้บริการห้องสมุดดิจิทัล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.25 MB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 754.99 KB
Adobe Acrobat Document สถิตินักเรียน 1/2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.92 KB
Adobe Acrobat Document สถิตินักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 297.34 KB
Adobe Acrobat Document สรุปการใช้บริการห้องพยาบาล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 265.87 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือน สิงหาคม 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 568.64 KB