ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่:https://goo.gl/lLi2Qc

โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2560,22:16   อ่าน 835 ครั้ง