ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารงานหลักสูตร
หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562


>>>ดาวน์โหลด<<<

1. คำสั่งมอบหมายงานสอน วัดผลและประเมินผล [อัพเดท 14 มิ.ย. 63]

        mail <<  ปี63 เทอม1 ปีอื่น ๆ  >>

2. หลักสูตรปีการศึกษา 2562 [อัพเดท 00 มิ.ย. 63]

       mail คลิกดาวน์โหลดไฟล์ 

3. ตัวอย่างฟอร์มอัตรากำลัง [อัพเดท 14 มิ.ย. 63]

        mail <<  2563 เทอม 1 ,  2562 เทอม 2  >>

4. ตารางเรียน-ตารางสอน ปีการศึกษา 1/2563 [อัพเดท 16 มิ.ย. 63]

        mail <<  ตารางเรียนนักเรียน ,  ตารางสอนครู  >>

5. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

        mail <<  สรุปใบงานที่ 1 ,  สรุปใบงานที่ 2 ,  ใบงานที่ 3  ตัวอย่างที่ 1  ตัวอย่างที่ 2  >>