เอกสารงานสารสนเทศ
สารสนเทศประจำปีการศึกษา 2564
https://drive.google.com/file/d/1poro7A8nJlTqujzRITobFH_661XP2YCr/view?usp=sharing
แบบฟอร์มสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการ 2564
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 233.62 KB
แบบฟอร์มสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ ประจำปีการ 2564
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 223.79 KB
แบบฟอร์มสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล ประจำปีการ 2564
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 191.14 KB
แบบฟอร์มสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป ประจำปีการ 2564
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.7 KB
แบบฟอร์มสารสนเทศกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ประจำปีการ 2564
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173.22 KB
สารสนเทศประจำปีการศึกษา 2561
https://www.flipsnack.com/55FA5AAA9F7/2561.html
สารสนเทศประจำปีการศึกษา 2562
https://www.flipsnack.com/55FA5AAA9F7/2562.html
สารสนเทศประจำปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.6 MB