ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แจ้งกำหนดการต่าง ๆ
แจ้งกำหนดการสอบกลางภาค และตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
แจ้งกำหนดการต่าง ๆ ของโรงเรียน ช่วงสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ถึงวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 720.33 KB
แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และสอบข้อสอบกลาง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.12 MB
แจ้งกำหนดการต่างๆ ในระหว่างสอบปลายภาค ถึงสิ้นสุดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 873.42 KB
แจ้งกำหนดการสอบกลางภาค และตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 412.85 KB